Родна вяра - страница за българския езически мироглед

Главна
Новини
Статии
Занаяти
Връзки
За контакти

 
 
посетете:
Родово Наследство

Добре дошли!
За езичеството

Езичеството е естествено възникнала форма на духовност и познание, необвързани с догми; една система от правила и ритуали, способствуващи за биологическото осъществяване на Род.

Езичеството е отворена информационна система, предполагаща непрекъснатото си обновление от неизчерпаемата мъдрост на Природата. С това то превъзхожда егалитарните догматични доктрини на юдаизма, християнството и исляма, основаващи се на веднъж и завинаги дадени поучения, записани в свещени писания. Нашите прадеди никога не са ограничавали познанията си само в свещени книги и предания, те винаги са ги извеждали от техния първообраз - Природата, разчитайки неписаната мъдрост на Небето и Земята, на камъните, дърветата и животните.

СЛАВА НА РОДНИТЕ БОГОВЕ!Вижте също в свободната энциклопедия: 
Используются технологии uCoz