Родна вяра - страница за българския езически мироглед

Традиционни занаяти

 

Основни бодове на българската народна шевица

 

Характерно за българските шевици е, че се изпълняват предимно с отброяване на нишките на плата или канавата. Бодовете са твърде разнообразни, но тук са показани само основните. Наименованията им са дадени обобщено и сравнително условно поради това, че у нас няма точно установена терминология, а някои бодове се назовават по един начин от народните майстори и по друг начин – от специалистите.

С показаните на фиг. 2 до фиг. 14 бодове могат да се изработват и най-сложните български народни шевици върху рокли, блузи, елечета, яки, маншети, джобове, колани, шалове, престилки, възглавници, покривки за маси (фиг. 15), завеси за прозорци и портали, комплекти за сервиране (фиг. 16), портмонета, чантички и други дребни предмети със сувенирен характер, които носни кърпи (фиг. 17), текстилни несесери за игли за бродерия и шев и др.

Фиг. 1 Пришиване на краищата на конеца:

а – пришиване на началото на конеца с бримка; б – пришиване на началото на конеца със затягане; в – преплитане на края на конеца

Фиг. 2  Бод пред игла (тропоска) – I вид

Фиг. 3  Бод пред игла (тропоска) – II вид

Фиг. 4  Бод пред игла с декоративно промушване на конеца

Фиг. 5  Бод зад игла (контурен бод)

Фиг. 6  Прав бод

Фиг. 7  Полегат бод

Фиг. 8  Обикновен пълнеж:

аг – полегат бод без водене (подлагане) на конец; д – полегат бод с водене на конец

Фиг. 9  Срещнат полегат бод (килимен бод, плетен бод)

Фиг. 10  Бод зиг-заг

Фиг. 11  Кръстат бод (кръстчета)

Фиг. 12  Верижен бод (синджирен бод)

Фиг. 13  Ажурен бод

Фиг. 14  Обрамчващ бод

Фиг. 15  Детайл от покривка за маса, изработена във фигурите с кръстат и полегат бод с подлагане (водене) на конец, а в бордюра – с полегат и прав бод. Изпълнение – Г. Солчек

а – общ вид; б – схема за изпълнение

Фиг. 16  Детайл от комплект за сервиране, изработен с кръстат и полегат бод с подлагане (водене) на конец. Изпълнение – П. Лучанска

а – общ вид; б – схема за изпълнение

Фиг. 17  Мотив от носна кърпа, изработен с полегат бод. Изпълнение – Г. Солчек

а – общ вид; б – схема за изпълнение

 


Используются технологии uCoz